Služby

… ušetřím vaši energii, čas i peníze

Jak pracuji?

Proč mě?

Vytvořím z vašeho interiéru nejen příjemné bydlení a reprezentativní prostory pro firemní účely, ale i cokoli dalšího co budete požadovat. Zaručeně do vašeho prostoru vnesu život, pohodu, funkčnost a hlavně design. Více o mně …

Kdy mě oslovit?

Čím dříve, tím lépe. V ideálním případě při řešení architektonické studie s vaším architektem. To však není podmínkou. I při řešení hrubé stavby se dá lecos zachránit. Pokud jste se do realizace pustili sami a najednou si nebudete vědět rady, neváhejte mě kontaktovat. I v tomto případě vám mohu pomoci ušetřit spoustu času, energie a peněz. Musíte však počítat s kompromisy, které již stavba přinese.

První schůzka

Po odsouhlasení cenové nabídky, která se řeší vždy individuálně se společně sejdeme, poznáme se a řekneme si představu na základě, které vytvoříme strukturu, postup a podmínky spolupráce.

Zaměření

Po první schůzce následuje seznámení se s prostorem. V případě nedostačující dokumentace se prostor musí kompletně zaměřit, včetně elektro a vodoinstalací, pro správné zkreslení a další případné stavební úpravy.

2D/3D návrh

Po zaměření následuje vypracování 2D dispozic zařizovacích prvků a nábytku včetně navrhovaných stavebních úprav. Dalším krokem je tvorba 3D modelu pro reálnější představu klienta. 3D model vypovídá o skutečných proporcích a materiálech navrhovaného řešení.

Konzultace a další varianty

Schůzky, které slouží k vysvětlení návrhu klientovi a připomínkování klienta k návrhu. Běžně se jedná o 2 – 3 konzultace, na základě kterých je návrh upravován. Každá další konzultace je pak účtována dle odsouhlaseného ceníku.

Vizualizace

Je nadstavba 3D modelu pro vizuálně přesnější přiblížení návrhu klientovi. Vizualizace umožňuje reálný náhled na výslednou podobu designu interiéru.

Realizační studie

Soubor zahrnuje podklady elektro a vodoinstalace pro stavební úpravy a materiálovou specifikaci. Dále podklady pro výrobní dokumentaci atypického nábytku a nábytku řešeného na míru. Součástí je i soupis doplňků a designových prvků včetně osvětlení.

Autorský dohled

Dohled a případná konzultace s realizačními firmami, je často opomíjeným nicméně důležitým krokem. Dochází k průběžnému ověřování a dodržování designové studie, tudíž se vyhnete zbytečným komplikacím.

Menu